Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2019

someonelikeme
7082 55fe 500
Reposted fromilovemovies ilovemovies
someonelikeme
9038 fe68
Reposted fromLotte Lotte viascorpix scorpix
someonelikeme
8296 276a 500
Reposted fromlaters laters viascorpix scorpix
someonelikeme
1273 eaf6
Reposted fromteijakool teijakool viascorpix scorpix

February 11 2019

someonelikeme
Czego boicie się najbardziej? Bo ja pięknego mieszkania, w którym będzie gościć cisza. Brudnego kieliszka od wina i pustej butelki, którą sama będę musiała sprzątnąć. Zakurzonego pokoju się boję, bez mebli, bez śmiechu odbijanego od kolorowych ścian, bez dziecięcych marzeń w środku. Boję się nieznajomych płaszczy rzuconych niedbale na kanapę i skarpetek w rozmiarze, którego nie poznaję. Jedzenia na wynos, pudełek od pizzy, tych samych płyt w radiu od lat. Choinki się boję, tej bez prezentów pod spodem, skromnej święconki, której nikt nie zje, tortu którego nie podzielę i telewizora, którego nikt nie zgasi do rana. Boję się zimna w nocy, koca daleko, boję się drogich szpilek i bielizny z koronki. Boję się że będę miała wszystko, a tak naprawdę nic. Bo co to za życie, nawet najlepsze, jeśli nie masz go z kim dzielić?
— "Jesteśmy dorośli. Kiedy to się stało? Jak to zatrzymać?"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaweruskowa weruskowa
someonelikeme
5669 cbe2 500
someonelikeme
5170 77b0 500
Reposted fromvanite vanite viamole-w-filizance mole-w-filizance
someonelikeme
7982 e535 500
someonelikeme
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaweruskowa weruskowa
someonelikeme
1041 0a29 500
Reposted fromwstawaj wstawaj viaweruskowa weruskowa
someonelikeme
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
someonelikeme
someonelikeme
Będzie dobrze...
Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— S.King
Reposted fromawkwardx awkwardx viaweruskowa weruskowa
someonelikeme
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes viaweruskowa weruskowa
someonelikeme
0265 12ec
Reposted fromnazarena nazarena viairmelin irmelin

February 04 2019

someonelikeme
someonelikeme
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
someonelikeme
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viairmelin irmelin
someonelikeme
Wychodzimy z założenia, że zawsze będziemy mieć wybór, aż okazuje się, że nie mamy już więcej możliwości i chcemy już tylko cofnąć czas.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
someonelikeme
Nigdy nie kochałam nikogo tak bardzo jak jego. Pierwsza miłość jest naiwna. Byłam otwarta i ufna. Nigdy nie hamowałam swoich uczuć. (...) dostał każdy najmniejszy fragment mnie. Posiadł każdy zakamarek i każdą szczelinę.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl