Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

someonelikeme
0760 8271 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaIntegrum Integrum
someonelikeme
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viaawaken awaken
someonelikeme
2587 7498
Reposted frombotanyplay botanyplay viaawaken awaken
6151 4dd8
Reposted fromrockettothestars rockettothestars viadzony dzony
someonelikeme

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viairmelin irmelin
someonelikeme
2215 a16e
Reposted fromgosciunew gosciunew viaweruskowa weruskowa
someonelikeme
3129 b8c1
I zobaczyłam ten obrazek i pomyślałam, że już nawet nie pamiętam kiedy to było, to w chuj lepiej
Reposted fromloonatic loonatic viascorpix scorpix
someonelikeme
4454 92b4
Reposted fromskrzacik skrzacik viafoods foods
someonelikeme
4230 41e1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
someonelikeme
Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viairmelin irmelin

February 18 2017

someonelikeme
5675 2703 500
Reposted fromcoldcherry coldcherry viaxal xal
someonelikeme
4906 9bf2 500
Reposted frommeem meem viapersona-non-grata persona-non-grata
someonelikeme
Lasów mi trzeba, samotnych ścieżek, otwartych przestrzeni, zieleni wszechobecnej.
someonelikeme
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viajestemaga jestemaga
someonelikeme
3936 f426 500
Reposted frommeem meem viajestemaga jestemaga
someonelikeme
6774 8336
Reposted fromYiruma Yiruma viaoreli oreli
someonelikeme
9876 cb5d
Reposted fromdaswarkeinhuhn daswarkeinhuhn vianerdanel nerdanel
someonelikeme
3957 4bd3 500
Reposted frompffft pffft viaesperer esperer
someonelikeme
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viaframboise framboise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl