Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

4131 c0e4 500
Reposted fromtron tron vianordern nordern
someonelikeme
Sirloin Steak Sexiness
Reposted fromfalconwing falconwing viaOhJohnny OhJohnny
someonelikeme
6215 403c
Reposted fromcalifornia-love california-love viaunknown6 unknown6
someonelikeme
1809 294b 500
Reposted fromdarthsadic darthsadic vianordern nordern
…I love you so much. So, so much, and I probably always will. I just don’t like you anymore. I’m sorry.
David Nicholls, One Day
(via naturaekos)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaunknown6 unknown6
someonelikeme

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaaanetaxx aanetaxx
8120 bbb2 500

unfollovving:

mgs3:

полосатая сосисочка

Reposted fromprincesaix princesaix viasstefania sstefania
someonelikeme
A może chodzi o samą naturę przyjaźni i intymnego związku. Tworząc z kimś związek, masz świadomość, że to może się skończyć. Możecie się od siebie oddalić, spotkać kogoś innego albo po prostu się odkochać. Jednak przyjaźń nie jest grą o wszystko albo nic i dlatego zakładasz, że będzie trwała wiecznie, zwłaszcza jeśli to stara przyjaźń. Traktujesz jej trwałość jako coś oczywistego i może właśnie to stanowi o jej wartości.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablubra blubra
someonelikeme
3686 60a8

Nowadays kids are not dumber - they are just louder and more visible
Reposted fromcontroversial controversial vialanforme lanforme
someonelikeme
1840 0d35
Reposted frommeem meem viablubra blubra
someonelikeme
1768 98cb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaunknown6 unknown6
1778 41ee 500

psychedelicfelon:

trashg0d:

proudblackconservative:

Responsible af. 10/10, good doggo.

You can’t be mad at him

Definitely should give him a treat

someonelikeme
2527 50a6 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaunknown6 unknown6
someonelikeme
8175 3c35 500
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viaSilentForest SilentForest
someonelikeme
7165 e961 500
Reposted fromkabu kabu viabosey bosey
someonelikeme
1829 76e0 500
Reposted frompiehus piehus viaunknown6 unknown6
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viablubra blubra
someonelikeme
1204 782b 500
Reposted fromstroschek stroschek viamissmadeleine missmadeleine

June 14 2017

someonelikeme
8415 9680
Reposted fromzciach zciach viahemsbeach hemsbeach
someonelikeme
0921 2f6f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl