Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

someonelikeme
3223 8526
someonelikeme

Przyznaj się, czasami chciałabyś, żeby pozwolili Ci być słabą. Żeby ktoś po prostu Cię przytulił, ukołysał jak małe dziecko i nie oczekiwał lepszego charakteru, lepszych ocen, szczuplejszego ciała i szczerszego uśmiechu. Pozwoliłby Ci się wypłakać i przez tą jedną pieprzoną chwilę mogłabyś się rozpaść w czyichś ramionach. Potem wstaniesz taka jak zawsze, ale każdy z nas potrzebuję takiego momentu. Kompletnego upadku, całkowitej akceptacji otoczenia i wtedy, kiedy już jest najbardziej żałosnym człowiekiem jakiego znasz, on odbija się od dna i znowu jest silny. Czasami pozwól komuś umrzeć na Twoich rękach.

— prawdziwe.
someonelikeme
someonelikeme
4473 dc0e 500
Reposted fromtwice twice viarenioo renioo

March 28 2017

someonelikeme
3484 0c4a 500
Reposted frompeper peper viaszydera szydera
someonelikeme
Reposted fromworst-case worst-case
someonelikeme
Reposted fromfungi fungi viaworst-case worst-case
someonelikeme
someonelikeme
Do You want to build a snowman?
Reposted fromArsenR ArsenR viarenioo renioo
someonelikeme
Panować można nad tym, co się myśli, ale nie nad tym, co się czuje.
— Eric-Emmanuel Schmitt
9724 12ec

hackedbysombra:

cutepetplanet:

A polar bear cub discovering the joy of bubbles

Oh my gosh baby

Reposted fromtron tron viamole-w-filizance mole-w-filizance
someonelikeme
2384 6633
Reposted fromfungi fungi viamole-w-filizance mole-w-filizance

March 27 2017

4569 8b2a 500

blackfashion:

guardyourheartstrings:

lifeofmythoughts:

THIS. IS. ABSOLUTELY. INCREDIBLE. 🙌🏾 Unbelievable talent.

Who is the artist?

Arinze Stanley 

ig: @harinzeyart

0427 4a86
Reposted fromespeon-jpeg espeon-jpeg viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
someonelikeme
someonelikeme
Stworzeni dla siebie zejdą się prędzej czy później.
Reposted fromcasas casas viaszydera szydera
someonelikeme

Doskonale wiem
Jak trudno sie nie bać
Tego świata i ludzi
Czasem już nie widzisz nic
A ciemność gdzieś w sercu
Nie daje duszy śnić
— Piotr Bajtlik i Magda Wasylik - Twój kolor
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl